Kata Kata Bijak

Portal Berbagi, Kata-kata mutiara, Kata kata bijak, Kata Kata Motivasi, Kata Kata Romantis, Kata Kata Cinta, Contoh Soal Psikotes, Contoh Resensi, Contoh Moto Hidup, Contoh Surat Resmi,

27/02/2015

Contoh Surat Kuasa Sederhana

Contoh Surat Kuasa Sederhana
Contoh Surat Kuasa. adalah Surat pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang yang dapat dipercaya agar yang bersangkutan dapat bertindak  mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri. 

Gambar Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB
SURAT KUASAYang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                                       : Een Nuriah     
Tempat/tanggal lahir                  : Tasikmalaya, 03-11-1964
Pekerjaan                                 : Mengurus Rumah Tangga             
Alamat                                     : Kp. Nagrak  RT. 01 RW. 09
                                                  Ds. Sindangraja Kec. Jamanis
                                                  Kab. Tasikmalaya – Jawa Barat
                                   
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama                                       : Roni Faisal              
Tempat/tanggal lahir                 : Tasikmalaya, 29-11-1982
Pekerjaan                                 : Wiraswasta        
Alamat                                     : Dusun Cigorowong  RT. 003 RW. 002
                                                  Ds. Pasirtamiang  Kec. Cihaurbeuti
                                                  Kab. Ciamis – Jawa Barat
                       
Untuk melakukan pengambilan BPKB sebuah kendaraan, berupa  Sepeda Motor  dengan        No. Polisi ……………, Tahun …………..

Demikian Surat Kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
        
Pemberi Kuasa( Een Nuriah )
Tasikmalaya, 27 Pebruari 2015
Penerima Kuasa(Roni Faisal)


Contoh 1

Contoh Surat Kuasa Untuk Berbagai Keperluan di Perusahaan

SURAT  KUASA
NOMOR :………………..
Yang  bertanda tangan di bawah ini  :
Nama              : …………………………………………………………
Jabatan          : …………………………………………………………
Alamat            : …………………………………………………………
memberikan  kuasa  kepada  :
Nama              : …………………………………………………………
Jabatan          : …………………………………………………………
Alamat            : …………………………………………………………
Untuk  melakukan pengurusan surat menyurat terkait permohonan izin/ rekomendasi pada Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian.
Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,……………………

Penerima  Kuasa,                                         Pemberi  Kuasa

(Tanda Tangan)                                              (Tanda Tangan di atas Materai                                                          Dan  Cap Perusahaan)

Nama     :………………                                     
Nama     :……………………. 
Jabatan   :………………                                     
Jabatan   :..(Pimpinan Perusahaan)

***

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Alat Tes Psikologi

SURAT KUASA
Nomor………………………….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                                       : ………………………………………………………………………
Jabatan                                     : ………………………………………………………………………
No. SIP/SRIP                          : ………………………………………………………………………
Masa Berlaku SIP/SRIP           : ………………………………………………………………………
No. KTP/SIM                          : ………………………………………………………………………
No. Telp                                  : ………………………………………………………………………
Alamat Sesuai KTP/SIM         : ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………
Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama                                       : ………………………………………………………………………
Jabatan                                     : ………………………………………………………………………
NO. KTP/SIM                         : ………………………………………………………………………
Alamat Sesuai KTP/SIM         : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Untuk mengambil alat tes psikologi seperti yang tercantum di bawah ini:
1. TKD Sub Tes 1 sebanyak 100 lembar  (contoh)
2. ………………………………………………….
3. …………………………………………………………………..
4.dst
                                                                     (contoh) Depok, 29 Desember 2014

Penerima kuasa,                                                                       Pemberi kuasa,

tanda tangan                                            tanda tangan di atas materai

(Nama penerima kuasa)                                             (Nama pemberi kuasa)

Catatan:
Apabila lebih dari 1 (satu) halaman, maka setiap halaman wajib ditandatangani oleh Psikolog pemberi kuasa.
Lampiran:
1.Foto copy KTP (Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa)
2. Foto Copy SIP/SRIP
***

Contoh Surat Kuasa Penggunaan Advokad/Pengacara

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama                          :  ________________________________
Alamat                        :  ________________________________
No. KTP/SIM               :  ________________________________
No. Telepon                 :  ________________________________
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama                           :  _______________________________
Alamat                         :  _______________________________
No. KTP                       :  _______________________________
No. Telepon                  :  _______________________________
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan __________________ (tuliskan tujuan Anda) :
______________________________________________________ (diisi data-data yang diperlukan terkait tujuan surat kuasa, misalnya data rekening, nomor seri, dll.
Surat Kuasa ini dibuat tanpa hak substitusi, tidak dapat ditarik kembali, dicabut dan/atau tidak akan berakhir dikarenakan sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikarenakan sebab apapun juga tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu. Surat kuasa ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan adanya pencabutan kembali secara tertulis dari Pemberi Kuasa.
Hal-hal dan segala akibat yang disebabkan Surat Kuasa ini dan cek tersebut diatas adalah tanggungjawab sepenuhnya Pemberi Kuasa.
Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani di ________________________________ pada hari ini Tanggal _____ Bulan _____ Tahun ____.

Penerima Kuasa                                                                   Pemberi Kuasa

______________                                                                 ______________
***

Contoh Surat Kuasa Pengambilan BPKB

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama                                      : Eni Kurniawati
Jenis Kelamin                          : Wanita
Tempat Tanggal/Lahir                 : Medan, 21 Juni 1973
Alamat                                    : Cipondoh Makmur Blok E. IV/01 RT 07/05 Kel. Cipondoh Makmur Kec. Cipondoh
No.KTP                                    : 32.75.02.1002.08617
Memberikan kuasa kepada
Nama                                      : Irwansyah
Jenis Kelamin                           : Laki-Laki
Tempat Tanggal/Lahir                 : Jakarta, 06 Agustus 1972
Alamat                                     : Puri Dewata Indah Blok A.No.27 RT.03/02 Cipondoh Tangerang.
No.KTP                                     : 367.105.13.00.02
Untuk pengambilan:
Satu buah unit             : BPKB Mobil Suzuki Baleno
Nopol                          : B. 2628 YH
Warna                         : Abu-abu Metalik
No. Mesin                   : G168-ID-602036
No. Angka                  : MDHSY416VJ-1022036.
Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagimana semestinya.
Tanggal, 29 Desember 2014

Yang Diberi Kuasa                                             Yang Memberi Kuasa


(______________)                                             (________________)

***

Contoh Surat Kuasa Jual Tanah

SURAT KUASA
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama                                      : Tika Mustika
Tempat/Tanggal Lahir                : Jakarta, 5 Februari 1976
Pekerjaan                               : Ibu Rumah Tangga
Alamat                                    : Jl. Kali Pasir Ujung No.87 Ungaran – Semarang, Jawa Tengah
Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama                                      : Ipung Raharjo
Tempat/Tanggal Lahir                : Semarang, 8 April 1971
Pekerjaan                                : Karyawan PT. Boga Sejati
Alamat                                    : Jl. Cempaka Warna RT.009/RW.004, Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat
Untuk menjual tanah kepada Pilak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 seluas 500 m2 (lima ratus meter per segi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat

Penerima Kuasa                                                    Penerima Kuasa


   (Tika Mustika)                                                       (Ipung Raharjo)
***

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama              : Ariyanto
No.KTP          : 2346667783457
Alamat            : Jl.Sudirman No.45, Kota Bandung
Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama              : Deni Sudrajat
No.Ktp            : 3244556784357
Alamat            : Jl.Ciliwung No.17, Kota Bandung
Untuk selanjutnya disebut penerima kuasa
KHUSUS
Untuk mewakili pemberi kuasa mengurus dan menerima uang penggantian jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), menerima, menandatangani kuitansi, membuat dan menandatangai surat-surat dan lain sebagainya, demi kepentingan pemberi kuasa,
Bandung, 29 Desember 2014

Penerima Kuasa                                                               Pemberi Kuasa

(Deni Sudrajat)                                                                       (Ariyanto)
***

Contoh Surat Kuasa Penandatanganan Akta Notaris

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama                                      :…………………
Tempat/Tanggal Lahir                 :…………………
Alamat                                    :………………….
No.KTP                                    :…………………..
Dengan ini memberi kuasa kepada:
Nama                                      :………………….
Temapt/Tanggal Lahir                 :………………….
Alamat                                    :…………………..
No.KTP                                   :…………………..
KHUSUS
Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna menandatangani akta pendirian PT. ………., berkedudukan di ………….., di hadapan Notaris.
Untuk urusan-urusan tersebut, yang diberi kuasa dikuasakan menghadap Notaris, memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat, menandatangani akta-akta atau surat-surat yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Demikian Surat Kuasa ini dberikan untuk dipergunakan di mana perlu dan menurut yang semestinya.
……………..,………..2014

Penerima Kuasa                               Pemberi Kuasa

Materai Rp.6000,-

(……………………..)                            (………………………..)
***

Contoh Surat Kuasa lainnya


Surat Kuasa Pengambilan Barang

No. __________________
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini, memberikan kuasa penuh dengan hak mengganti diri kepada:
Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk menjadi perwakilan pemberi kuasa atas pembelian sejumlah barang berharga sebanyak … di toko … pada tanggal …. Demikian pemberitahuan surat kuasa ini agar dipahami oleh pemilik toko dan untuk memberikan hak sama kepada pemegang kuasa untuk melakukan pembelian dan pembayaran yang sah.

_______, ___ _______ 2015

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa
………………… ……………………
Surat Kuasa Pengambilan BPKB


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Panji Laksono
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 9 Mei 1977
Pekerjaan : Komisaris PT. Tiara Cipta
Alamat : Jl. Kayu Putih Blok A No. 34
Komp Pulo Mas Jaya
Jakarta Timur

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:
Nama : Budianto
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 2 Februari 1983
Pekerjaan : Karyawan PT. Tiara Cipta
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil
RT. 009/Rw. 008 No. 9A
Kampung Melayu
Jakarta Timur

Untuk mengambil BPKB dengan nomor polisi B 9898 WA tahun 2007.
Demikianlah surat kuasa ini saya buat. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
(Panji Lakson) (Budianto)


Surat Kuasa Pengambilan Gaji


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu
saya memberikan kuasa kepada :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

……………………………., 2010
.Penerima Kuasa Matere Rp6.000,-

(Nama Pemberi Kuasa) ( Nama penerima Kuasa)

Surat Kuasa Penjualan Tanah


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tika Lestari
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 5 Februari 1976
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kali Pasir Ujung No. 87
Ungaran – Semarang
Jawa Tengah

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : Slamet Raharjo
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 8 April 1971
Pekerjaan : Karyawan PT. Boga Sejati
Alamat : Jl. Cempaka Warna RT. 009/RW.004
Cempaka Putih Tengah
Jakarta Pusat

Untuk menjual tanah kepada Pihak lain dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 089786 Seluas 500 m2 ( lima ratus meter persegi), yang terletak di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur .

Demikianlah surat kuasa ini saya buat.

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

(Tika Lestari) (Slamet Raharjo)

Surat Kuasa Pengambilan Uang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Astuti
Alamat : Jl. Buah Batu No. 5
Terusan Buah Batu
Bandung- Jawa Barat

Bermaksud memberikan kuasa kepada:

Nama : Retna Handayani
Alamat : Jl. Purimas Indah
Blok F No. 90
Bandung- Jawa Barat

Untuk mengambil uang di Bank Central Asia (BCA) cabang Purimas Indah.
Semoga surat kuasa ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 4 Juni 2010

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

(Puji Astuti) (Retna Handayani)

Dikutip : http://lifeblogid.com/

 Mudah-mudah ini jadi rujukan dan memudahkan anda sekalian.. Semoga Bermanfaat..contoh surat kuasa - Pengertian surat kuasa adalah surat yang di buat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang , salah satu contohnya adalah surat kuasa pengambilan bpkb . Surat kuasa biasa di buat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut .
surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal , surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu , memiliki bahasa yang jelas , singkat dan lugas .

Bagian-bagian dalam tubuh surat kuasa :
1. Terdapat kepala surat biasanya menunjukan identitas dari pembuat surat . ( biasa ada untuk sebuah instansi seperti perusahaan ).
2. Nomor surat
3. Pemberi kuasa
4. identitas pemberi kuasa
5. penerima kuasa
6. identitas penerima kuasa
7. hal yang akan di kuasakan atau isi surat kuasa
8. Tanggal dan waktu pemberian kuasa
9. tanda tangan kedua pihak yakni penerima dan pemberi kuasa .
10. sebuah materai agar surat kuasa lebih sah - See more at: http://www.kopi-ireng.com/2013/08/pengertian-surat-kuasa-beserta-contoh.html#sthash.5DwsoQy4.dpufv
contoh surat kuasa - Pengertian surat kuasa adalah surat yang di buat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang , salah satu contohnya adalah surat kuasa pengambilan bpkb . Surat kuasa biasa di buat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut .
surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal , surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu , memiliki bahasa yang jelas , singkat dan lugas .

Bagian-bagian dalam tubuh surat kuasa :
1. Terdapat kepala surat biasanya menunjukan identitas dari pembuat surat . ( biasa ada untuk sebuah instansi seperti perusahaan ).
2. Nomor surat
3. Pemberi kuasa
4. identitas pemberi kuasa
5. penerima kuasa
6. identitas penerima kuasa
7. hal yang akan di kuasakan atau isi surat kuasa
8. Tanggal dan waktu pemberian kuasa
9. tanda tangan kedua pihak yakni penerima dan pemberi kuasa .
10. sebuah materai agar surat kuasa lebih sah - See more at: http://www.kopi-ireng.com/2013/08/pengertian-surat-kuasa-beserta-contoh.html#sthash.5DwsoQy4.dpuf
contoh surat kuasa - Pengertian surat kuasa adalah surat yang di buat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang , salah satu contohnya adalah surat kuasa pengambilan bpkb . Surat kuasa biasa di buat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut .
surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal , surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu , memiliki bahasa yang jelas , singkat dan lugas .

Bagian-bagian dalam tubuh surat kuasa :
1. Terdapat kepala surat biasanya menunjukan identitas dari pembuat surat . ( biasa ada untuk sebuah instansi seperti perusahaan ).
2. Nomor surat
3. Pemberi kuasa
4. identitas pemberi kuasa
5. penerima kuasa
6. identitas penerima kuasa
7. hal yang akan di kuasakan atau isi surat kuasa
8. Tanggal dan waktu pemberian kuasa
9. tanda tangan kedua pihak yakni penerima dan pemberi kuasa .
10. sebuah materai agar surat kuasa lebih sah - See more at: http://www.kopi-ireng.com/2013/08/pengertian-surat-kuasa-beserta-contoh.html#sthash.5DwsoQy4.dpuf
contoh surat kuasa - Pengertian surat kuasa adalah surat yang di buat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang , salah satu contohnya adalah surat kuasa pengambilan bpkb . Surat kuasa biasa di buat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut .
surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal , surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu , memiliki bahasa yang jelas , singkat dan lugas .

Bagian-bagian dalam tubuh surat kuasa :
1. Terdapat kepala surat biasanya menunjukan identitas dari pembuat surat . ( biasa ada untuk sebuah instansi seperti perusahaan ).
2. Nomor surat
3. Pemberi kuasa
4. identitas pemberi kuasa
5. penerima kuasa
6. identitas penerima kuasa
7. hal yang akan di kuasakan atau isi surat kuasa
8. Tanggal dan waktu pemberian kuasa
9. tanda tangan kedua pihak yakni penerima dan pemberi kuasa .
10. sebuah materai agar surat kuasa lebih sah - See more at: http://www.kopi-ireng.com/2013/08/pengertian-surat-kuasa-beserta-contoh.html#sthash.5DwsoQy4.dpuf
contoh surat kuasa - Pengertian surat kuasa adalah surat yang di buat untuk memberikan wewenang kepada orang lain dari seseorang , salah satu contohnya adalah surat kuasa pengambilan bpkb . Surat kuasa biasa di buat ketika seseorang mengalami halangan untuk suatu keperluan sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus hal tersebut .
surat kuasa terbagi menjadi dua macam yakni formal dan non formal , surat kuasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut memiliki isi yang bertujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk keperluan tertentu , memiliki bahasa yang jelas , singkat dan lugas .

Bagian-bagian dalam tubuh surat kuasa :
1. Terdapat kepala surat biasanya menunjukan identitas dari pembuat surat . ( biasa ada untuk sebuah instansi seperti perusahaan ).
2. Nomor surat
3. Pemberi kuasa
4. identitas pemberi kuasa
5. penerima kuasa
6. identitas penerima kuasa
7. hal yang akan di kuasakan atau isi surat kuasa
8. Tanggal dan waktu pemberian kuasa
9. tanda tangan kedua pihak yakni penerima dan pemberi kuasa .
10. sebuah materai agar surat kuasa lebih sah - See more at: http://www.kopi-ireng.com/2013/08/pengertian-surat-kuasa-beserta-contoh.html#sthash.5DwsoQy4.dpuf
Facebook Twitter Google+
Back To Top